Partizanska cesta 37, 2000 Maribor

info@ario.net

Preveri možnost priklopa

Storitev Ario Wireless


Ario z uporabo napredne brezžične tehnologije MMDS omogoča sprejem digitalne televizije in radijskih programov ter uporabo stalnega dostopa do interneta in digitalne telefonije tudi na lokacijah, kjer do sedaj te možnosti ni bilo.


Za kvaliteten sprejem storitev je potrebna neposredna in neovirana zračna vidljivost med lokacijo priključka in operaterjevo sprejemno/oddajno bazno postajo.

Preverjanje možnosti izvedbe priklopa

Občina:
Naselje:
Ulica:
Hišna št.: